Η Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με την 16η/13.06.2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Οριστικής Τοποθέτησης / Βελτίωσης Θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής και ΠΕ86-Πληροφορικής έτους 2024.

Ακολουθούν οι Οριστικοί Πίνακες ανά ειδικότητα και η απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου.

Οριστικός πίνακας ΠΕ05

Οριστικός πίνακας ΠΕ06

Οριστικός πίνακας ΠΕ07

Οριστικός πίνακας ΠΕ08

Οριστικός πίνακας ΠΕ11

Οριστικός πίνακας ΠΕ60

Οριστικός πίνακας ΠΕ60ΕΑΕ

Οριστικός πίνακας ΠΕ70

Οριστικός πίνακας ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71

Οριστικός πίνακας ΠΕ79

Οριστικός πίνακας ΠΕ86

Απόφαση (ΑΔΑ: 68Ε846ΝΚΠΔ-ΛΔΤ)