Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Οργανικά κενά πατήστε παρακάτω:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

Ειδικά Νηπιαγωγεία και Τ.Ε.

ΠΕ 70

Ειδικά Δημοτικά Και ΤΕ (Ανακοινοποίηση)

ΠΕ79