Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Πέμπτη, 22/04/2021:

13/08/1966

(7 εμβόλια)