Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: mail@dipe.ira.sch.gr   έως την Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14:00.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-2022-23

Οργανικά κενά ΕΒΠ έτους 2023

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ