Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι έχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες στις οποίες προκύπτουν υπεραριθμίες, να συμπληρώσουν, θετικά ή αρνητικά,  από την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 08:00 ως τη Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 23:59, ηλεκτρονικά, την Αίτηση-Δήλωσή τους στην ακόλουθη φόρμα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ανωτέρω σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς ΠΕ70 του σχολείου τους, είτε αυτοί υπηρετούν σε αυτά, είτε απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο, και να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.