Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023
κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., γ) σε δομές Ε.Α.Ε., δ) σε Μουσικά Σχολεία και ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ