Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος
και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά
το σχολικό έτος 2020-21

Οδηγίες προς Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π/θμιας καιΔ/θμιας Εκπ/σης για τη δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-21

Οδηγίες προς Δντες και Εκπκους Πθμιας κ Δθμιας για την εξ αποστάσεως

ΦΕΚ Β 4264 (30-09-2020)

ΦΕΚ Β 3882 (12-09-2020)

ΦΕΚ Β 4188_10-09-2021

Διαβίβαση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21

Οδηγός_εξ’ αποστάσεως_εκπαίδευσης

 

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (14/11/2020)

Διευκρινίσεις και προτάσεις για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Παράλληλη στήριξη και σε Τμήμα Ένταξης (16/11/2020)

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β΄ 3882)