Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 17η/12-08-2022  Πράξη,  ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης –  αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής κλάδων  ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60,ΠΕ60ΕΑΕ,  ΠΕ70,ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ79 και ΠΕ86, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 αποσπάστηκαν σε σχολεία της επιλογής τους με κύρια τοποθέτηση. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, το ΠΥΣΠΕ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση.

 

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την 1 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1 Σεπτεμβρίου 2022 στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι  την αντικατάστασή τους.

 

Πίνακες ΠΕ06

Πίνακες ΠΕ08

Πίνακες ΠΕ11

Πίνακες ΠΕ11ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ60

Πίνακες ΠΕ60 ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ70

Πίνακες ΠΕ70_ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ79

Πίνακες ΠΕ86

Πίνακες ΠΕ91