226_ΟΡ.ΕΠ._Διαβιβαστικο_ΣΕΕ_Δ_ΘΜΙΑΣ_ΜΠΑΛ ΩΜΕΝΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ALAN TURING 

226_ ΟΡ. ΕΠ._1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ALAN TURING_ΣΕΕ_Δ_ΘΜΙΑΣ_ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_