Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2023_24_ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ