Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης  των Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023.

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ71

ΠΕ79

Παρακαλούνται οι Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ71, όπως εισέλθουν στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.  προκειμένου να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησής τους:

srv1-dipe.ira.sch.gr/neodioristoi/

Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ70

Κενά ΠΕ71

Οι Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ79, παρακαλούνται όπως προσέλθουν οι ίδιοι στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου  έως την Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ. προκειμένου να ενημερωθούν για τα κενά και να δηλώσουν χειρόγραφα τις προτιμήσεις τους.