Κυρωμένος αξιολογικός πίνακας κατά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Κρήτης για το διδακτικό έτος 2023-24

Διαβίβαση_κυρωμένου_αξιολογικού_πίνακα_2023_2024

Αξιολογικός_πίνακας_τοποθετούμενων_2023_2024