Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση στο Μαγνητισμό – Ηλεκτρομαγνητισμό ΣΤ’ τάξης

Μαγνητικά γλυπτά

Φύλλο εργασίας βασισμένο στις προσωμειώσεις του Phet Colorado