Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι μετά την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου για αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Τρίτη 28-09-2021 και την Τετάρτη 29-09-2021, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις σχολικές μονάδες, όπου είναι εφικτό, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν ανά δήμο, και για όσο χρονικό διάστημα ισχύσει η αναστολή.