Σας ενημερώνουμε ότι τις 2 επόμενες ημέρες, κλιμάκια των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, θα επισκεφτούν τα παρακάτω Σχολεία προκειμένου να ελέγξουν την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊσταμένες να μεριμνήσουν ώστε τα Σχολεία να είναι ανοιχτά.

Σχολεία που θα ελεγχθούν άμεσα:
53ο & 54ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο ΔΣ. Βουτών
27ο Δ.Σ. Ηρακλείου
21ο Δ.Σ. Ηρακλείου
12ο Δ.Σ. Ηρακλείου Κτίριο 1
14ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου (Ανωγειανό)
3ο Δ.Σ. Ηρακλείου
16ο Δ.Σ. Ηρακλείου
21ο Νηπ. Ηρακλείου
52ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου
7ο Δ.Σ. Ηρακλείου
26ο & 35ο Νηπ. Ηρακλείου
7ο Νηπ. Ηρακλείου
67ο Νηπ. Ηρακλείου
64ο Νηπ. Ηρακλείου
3ο Νηπ. Ηρακλείου (Β΄τμήμα)
13ο Νηπ. Ηρακλείου
4ο Νηπ. Ηρακλείου
15ο Νηπ. Ηρακλείου
51ο Νηπ. Ηρακλείου Κτίριο 2
11ο Νηπ. Ηρακλείου