Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κρήτης για να συμμετάσχουν στα Περιφερειακά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Επειδή θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας των τριών αυτών Δικτύων που συντονίζει το ΚΠΕ Βάμου, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΠΕ της Κρήτης να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις, πατώντας στους υπερσυνδέσμους (link) που υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα.

2021-11-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥΚΠΕ ΒΑΜΟΥ

2021-11-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩSOSΤΕ

2021-11-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

2021-11-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ