Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60ΕΑΕ, αφού λάβουν γνώση των κενών από το παρακάτω αρχείο excel, να συμπληρώσουν την ακόλουθη αίτηση τοποθέτησης και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του ΠΥΣΠΕ: dipispe@dipe.ira.sch.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28/08/2022 και ώρα 22:00.

ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΠΕ60ΕΑΕ