Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όπως εισέλθουν στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησής τους:

https://srv1-dipe.ira.sch.gr/neodioristoi/

Κενά ΠΕ 60

Κενά ΠΕ 70

 

Αναφορικά με τις ειδικότητες, αφού λάβουν γνώση των ομάδων των σχολείων από το παρακάτω αρχείο excel (διαφορετικό φύλλο για κάθε ειδικότητα), καλούνται να δηλώσουν τον αντίστοιχο αριθμό της ομάδας σχολείων στη σειρά προτίμησής τους.

Λοιπές Ειδικότητες (Ομάδες Σχολείων)

 

Η προθεσμία για δηλώσεις προτιμήσεων λήγει την Κυριακή 28/08/2022 και ώρα 22:00.