Παρακαλούμε τους μόνιμους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να εισέλθουν στον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία της μισθοδοσίας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται.

https://srv1-dipe.ira.sch.gr/neod-misth/