Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

Περίοδος Αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) από Παρασκευή 15 έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Ακολουθεί η Πρόσκληση:

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική Πρόσκληση_Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ