Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση από Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου έως Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

20231220 146661_Ε1 Ειδική Προκήρυξη 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ