Σας κοινοποιούμε τις εγκυκλίους για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ

Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς_Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4

Επίσης κοινοποιούμε και μεμονωμένο αρχείο της αίτησης αποσπάσεων σε φορείς προς διευκόλυνση των υποψηφίων.

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 6-18/4/2023.