Σας κοινοποιούμε την απόφαση για τις μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-23.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 929Ι46ΜΤΛΗ-6ΧΥ