Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ανακοινώνει τον Αναπροσαρμοσμένο Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) και το υπ. αριθμ. Φ.361.22/37/24599/Ε3/03-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων, καθώς και το πρόγραμμα συνεντεύξεων εξέταση στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 23/07-03-2023 Πρακτικό του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Πιτσουλάκη 73, Ηράκλειο, 1ος όροφος) και στην αίθουσα συνεδριάσεων ΠΥΣΠΕ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης και να βρίσκονται στα γραφεία 20 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα συνέντευξης. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Αναπροσαρμοσμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων και εξέταση στην ξένη γλώσσα υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.