Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου  κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο:

Οδηγίες για Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024

Συνημμένα Έγγραφα (αρχεία τύπου docx):

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας Ιούνιος 2024 Σχολικές Μονάδες

Αναφορά-Ανάληψης-υπηρεσίας- Ιούνιος-2024 στη Δνση Π.Ε. Ηρακλείου

Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής