Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων μελών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Προθεσμία Υποβολής: Από την Τετάρτη 10-7-2024 έως και την Τρίτη 16-7-2024 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιος Αποσπάσεων εντός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-2025

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ

ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6