Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων: ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ70ΕΑΕ- ΠΕ71, ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, και ΠΕ79 – Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ86 – Πληροφορικής,ΠΕ91.01 Θ. Σπουδών και ΠΕ 91.02 Δραματ. Τέχνης,  που κατέχουν οργανική θέση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου και επιθυμούν να αποσπασθούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, για σοβαρούς λόγους, καθώς και εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν μέσω Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στη Γενική ή Ειδική Αγωγή, καλούνται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή αντίστοιχα προσωρινής τοποθέτησης, από την Παρασκευή  14  Ιουλίου 2023  μέχρι   και   τη   Δευτέρα   24  Ιουλίου  2023  και  ώρα   23:59.

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2023-2024_signed