Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΠΕ Ηρακλείου. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Τοποθετήσεις-Β-Φάση-09.10.23-ΠΕ Ηρακλείου

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Εάν η τοποθέτηση αφορά περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Σχετική στήλη με το σχολείο ανάληψης θα βρείτε στο παραπάνω αρχείο.

Διαβάστε σχετικές Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Καλή Τοποθέτηση!