Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα των ΕΒΠ, που αιτούνται βελτίωση θέσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 31271/18-3-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ και τη διευκρίνηση επί της εγκυκλίου 32496/22-3-2021.

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ.

  • Περίοδος ενστάσεων (μέσω email mail@dipe.ira.sch.gr)  μέχρι την Πέμπτη 8/04-2021 και ώρα 2:00μ.μ.
  • Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Πληροφορίες στο 2810 529336.