ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ-BRAILLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 115286/13-10-2023 ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 5/12/2023 έως 8/12/2023 και ώρα 14:00 προς τη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.ira.sch.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ-BRAILLE
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ