Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου κατόπιν της με αριθμό 7η/28-5-2021  Πράξης, ανακοινώνει τους προσωρινούς πινάκες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Ηρακλείου.

Οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί

Ειδικότητες Γενικής

ΠΕ60 Γενικής

ΠΕ70 Γενικής

ΠΕ60 ΕΑΕ-Ειδικά Σχ

ΠΕ60ΕΑΕ-ΤΕ

ΠΕ70ΕΑΕ-ΕΙΔΙΚΑ (Ανακοινοποίηση)

ΠΕ70 ΕΑΕ-ΤΕ  (Ανακοινοποίηση)

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις-ενστάσεις ως προς τους Πίνακες των μεταθέσεων μπορούν να τις καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου μέχρι και την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (2810529305 και 2810529328).