Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΕ70ΕΑΕ_ΠΕ71

ΠΕ70ΕΑΕ_ΠΕ71 εναπομείναντα κενά

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 οι οποίοι στους συνημμένους πίνακες καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις-ενστάσεις ως προς τους πίνακες των μεταθέσεων, μπορούν να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Π.Ε. Ηρακλείου ( mail@dipe.ira.sch.gr ) μέχρι και την Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 23:59.