Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Ηρακλείου.

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ79

ΠΕ86

ΠΕ91.01

ΠΕ91.02

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις-ενστάσεις ως προς τους Πίνακες των μεταθέσεων, μπορούν να τις καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου μέχρι και την Παρασκευή 3/6/2022 και ώρα 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (2810529306).