Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ06 εναπομείναντα κενά

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ79

ΠΕ86

ΠΕ91

 

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 οι οποίοι στους συνημμένους πίνακες καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις-ενστάσεις ως προς τους πίνακες των μεταθέσεων, μπορούν να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Π.Ε. Ηρακλείου ( mail@dipe.ira.sch.gr ) μέχρι και την Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 23:59.