Προσωρινοί πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ ,ΚΕΔΑΣΥ, ΕΕΕΕΚ και με εξειδίκευση στην Ε.Ν. Γλώσσα και στη γραφή BRAILLE (2021-2022).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 144421/Ε2 του ΥΠΑΙΘ, ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13/12/2021 έως 17/12/2021.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει έως 31/12/2021 και ώρα 15.00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE