Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 7/2/2022 έως και 10/2/2023, ώρα 14:00   στο email:   mail@dipe.ira.sch.gr

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη σχολική τους μονάδα καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤ.-ΟΡ.ΤΟΠΟΘ 2022-23_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓ. 2022-23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.2022-23