Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή   braille   των τυφλών, για το σχολικό έτος  2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση: από 21/11/2022 έως 25/11/2022 και ώρα 15:00 προς τη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.ira.sch.gr.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 22-23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΓ,ΕΓΒ

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ-2022-