Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες  μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή   braille   των τυφλών, και σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος  2023-2024,σύμφωνα με την εγκύκλιο 114645/Ε2/12-10-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση: από 21/11/2023 έως 24/11/2023 και ώρα 14:00 προς τη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.ira.sch.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2023-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΓ ΚΑΙ BRAILLE 2023-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2023-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2023-24

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ