Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να ανοίξετε τον πίνακα με τα ονόματα των ακπαιδευτικών που καλούνται να δηλώσουν σχολεία στη Β΄ Φάση πατήστε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_B΄ΦΑΣΗ

Για να δείτε τα οργανικά κενά της Β΄ φάσης  πατήστε εδώ.