Πρόσκληση προς Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας