Το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, προγραμματίζει  για το Β και Γ Τρίμηνο του  
σχ. Έτους 2021-2022, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αειφόρου  
εκπαίδευσης είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών,  
είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, (διαδικτυακά).
Δηλώσεις συμμετοχής  μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί της  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συμπληρώνοντας τη  
σχετική αίτηση:
Για την Α/θμια: https://forms.gle/26sneDtZ8uuiPL5Y9

μέχρι την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.
Για το   Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας Νεάπολης
Ο Υπεύθυνος
Μυλωνάκης Στράτος

Πρόσκληση συμμετοχής σε Προγράμματα του ΚΠΕ- Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας- Νεάπολης

Εγκύκλιος για τις επισκέψεις στα ΚΠΕ-1