Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: mail@dipe.ira.sch.gr   έως τη Δευτέρα 19/06/2023 και ώρα 14:00.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ Κ ΣΔΕΥ ΕΕΠ_ΕΒΠ 2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ 2022_23

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ