Λήψη Συνημμένου

Ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024, προσκαλούμε όλες/ους  τις/τους Νηπιαγωγούς, τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης μας στις επιμορφωτικές ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση τους για τρέχοντα, υπηρεσιακά θέματα.

Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 06-9-2023 για τα Νηπιαγωγεία και την Πέμπτη 07-9-2023  για τα Δημοτικά Σχολεία.