Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να δείτε τα Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής πατήστε παρακάτω:

ΠΕ70

ΠΕ60

ΠΕ05-ΠΕ07

ΠΕ06

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ79

ΠΕ91

Σύμφωνα με την Απόφαση 86233/Δ1/15-7-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον πίνακα οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής), οι οργανικές θέσεις στο 19 Δ.Σχ. Ηρακλείου και στο 30 Δ.Σχ. Ηρακλείου αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ91.02 (Δραματικής Τέχνης) και υπόλοιπες στην ειδικότητα ΠΕ91.01 (Θεατρικών Σπουδών)

Για να δείτε τα Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής πατήστε παρακάτω:

ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ71

ΠΕ60ΕΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία μπορούν να επιλέξουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν/τοποθετηθούν οριστικά, από την  Τετάρτη  27-04-2022 έως και την Παρασκευή 13-05-2022 και ώρα 14:00.