Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Για τους Οριστικούς Πίνακες Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ.

Για τους Οριστικούς Πίνακες Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής ανά κλάδο πατήστε παρακάτω:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

Σύμφωνα με την Απόφαση 86233/Δ1/15-7-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον πίνακα οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής), οι οργανικές θέσεις στο 19 Δ.Σχ. Ηρακλείου και στο 30 Δ.Σχ. Ηρακλείου αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ91.02 (Δραματικής Τέχνης) και υπόλοιπες στην ειδικότητα ΠΕ91.01 (Θεατρικών Σπουδών).

Για να δείτε τα Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής πατήστε παρακάτω:

ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ71

ΠΕ79ΕΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία μπορούν να επιλέξουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν/τοποθετηθούν οριστικά, από την Πέμπτη 22/06/2023 και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή 02/07/2023 και ώρα 23:59.