Πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου έτους 2024

Οριστικοί Πίνακες Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Γενικής και Ειδικής Αγωγής:

Οριστικός Πίνακας Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Γενικής Αγωγής έτους 2024

Οριστικός Πίνακας Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής έτους 2024

Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής ανά κλάδο:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ανά κλάδο:

ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ71

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία μπορούν να επιλέξουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων από τη Μεγάλη Δευτέρα 29/04/2024 έως και την Κυριακή 12/05/2024 και ώρα 23:59.