Οι δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: mail@dipe.ira.sch.gr έως τη Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 14:00.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ