Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ (επεξεργάσιμη)