Υποβολή αιτήσεων από 17/5/2022 έως και 26/5/2022

Ανοίξτε την εγκύκλιο πατώνταςεδώ

και την Ανακοινοποίηση ως προς τα κενά ΠΕ 22 πατώντας εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ