Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο που αφορά μετατάξεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε άλλο κλάδο ή βαθμίδα της εκπ/σης.

629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 2023_2024